โครงการบรรยายพิเศษ "การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561"

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-11.30 น.

ด่วน !!! โปรดลงทะเบียนภายใน วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 รับจำนวนจำกัด 170 คน (จากเดิม 100 คน)


 

ลงทะเบียนเข้าฟัง


ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าฟัง


กำหนดการการบรรยายพิเศษ